دستورالعمل

  • ابتدا تعداد فعال کننده برحسب نوع محلول مورد نیاز را از جدول عملکرد پایین صفحه، داخل بطری افشانه بریزید (شکل1)
  • تا پر شدن کامل بطری به آن آب اضافه نمایید. (شکل2)
  • آب و فعال کننده ریخته شده در بطری افشانه را خوب تکان دهید تا کاملا حل شود. (شکل3)
  • محلول آماده شده را به کمک قیف داخل مخزن دستگاه بریزید (تا نشان 500میلی لیتر) (شکل4)
  • کابل آداپتور را به سوکت ورودی دستگاه و دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید چراغ سبز رنگ روشن شده، دستگاه آماده انجام عمل الکترولیز می باشد. (شکل5)
نکته: در صورت نیاز به تولید محلول ضدعفونی کننده دست، می بایست بعد از مرحله دوم، به میزان یک و نیم قاشق چایخوری سرکه سفید به مخلوط آب و نمک اضافه نموده، بعد از تکان دادن بطری افشانه، جهت تولید محلول ضدعفونی کننده دست، مخلوط را با کمک قیف به داخل دستگاه بریزید.

محلول‌های پاکتیوان با عملکرد سه حالته:

محلول سفیدکننده

برای تهیه محلول سفید کننده کافیست کلید استارت دستگاه را 3بار فشار دهید، پس از بوق زدن دستگاه و روشن شدن چراغ قرمز، عمل الکترولیز آغاز میشود، بعد از گذشت حدود 20 دقیقه دستگاه مجددا بوق زده و عمل الکترولیز قطع میگردد که نشان دهنده پایان عملکرد دستگاه و آماده بودن محلول با غلظت زیاد (سفیدکننده) برای استفاده می باشد.

محلول تمیز کننده

برای تهیه محلول تمیزکننده کافیست کلید استارت دستگاه را 2 بار فشاردهید، پس از بوق زدن دستگاه و روشن شدن چراغ آبی، عمل الکترولیز آغاز میشود، بعد از گذشت حدود 15 دقیقه دستگاه مجدداً بوق زده و عمل الکترولیز قطع میگردد که نشان دهنده پایان عملکرد دستگاه و آماده بودن محلول با غلظت متوسط (تمیزکننده) برای استفاده می باشد.

محلول های ضدعفونی کننده

(دست،سطوح،میوه و سبزیجات)

برای تهیه محلول های ضدعفونی کننده کافیست کلید استارت دستگاه را یکبار فشاردهید، پس از بوق زدن دستگاه و روشن شدن چراغ سبز رنگ، عمل الکترولیز آغاز میشود، بعد از گذشت حدود 7 دقیقه دستگاه مجددا بوق زده و عمل الکترولیز قطع میگردد که نشان دهنده پایان عملکرد دستگاه و آماده بودن محلول با غلظت کم(ضدعفونی کننده) برای استفاده می باشد.

جدول عملکرد محصول